#

Отворени позиции

Кандидати
Завършили сте или все още учите за ИТ специалист, но искате да приложите знанията си и да придобиете допълнителен опит в практиката?
Искате ли да сте част от бъдещето и да помагате за разработването и качествената оценка на високотехнологичен софтуер и системи, които имат потенциала да променят живота ни?
Искате ли да станете част от нов, млад и модерен екип с невероятно ноу-хау на европейско ниво и вълнуваща перспектива за развитие?
Ние сме вашият бъдещ работодател!
01
Програмиране

Разработчик на софтуер

Непрекъснато търсим разработчици на софтуер, които трябва да притежават ноу-хау от различни аспекти на следните области. Моля, имайте предвид, че не изискваме всички изброени умения, а предлагаме и възможността да се запознаете с различни технологии по време на работа.

 • Java, Kotlin
 • Python или Perl
 • C/C++
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Системи за създаване на версии на кода: Git, SVN
 • Операционни системи от типа Linux и Unix
 • Познания в областта на мрежите и разпределените системи
 • Бази данни – SQL, NoSQL (напр. PostgreSQL, MongoDB, Maria DB, Cassandra, …)
 • Виртуализация – Hypervisors (напр. Virtual Box, XEN, Qemu, продукти на Vmware ..) и контейнерна технология (напр. Docker, Kubernetes, Vert.x)
 • Използване на инструменти за управление на проекти и сътрудничество (напр. Jira, Taiga, Git Issues, OpenText Quality Center, OpenProject, Asana, Slack …)
02
Тестване

Асистент по автоматизация на тестове

Непрекъснато търсим асистенти по автоматизация на тестовете, които да подпомагат и подпомагат различни предизвикателства, свързани с осигуряването и управлението на качеството. Кандидатите трябва да разполагат с ноу-хау в множество аспекти на следните области. Моля, имайте предвид, че не изискваме всички изброени умения, а предлагаме и възможността да се запознаете с различни технологии по време на работа.

 • Тестване на единици, тестване на модули, тестване на съответствието, тестване на оперативната съвместимост
 • Junit, Nuni, X-Unit тестване
 • Проектиране/тестване, базирано на поведението – напр. Cucumber
 • Тестване по ключова дума
 • Java, Python, Perl, Kotlin
 • Архитектура за изпитване
 • Анализ на стандартите и изискванията с цел систематично определяне на тестови случаи
 • Документиране на резултатите от тестовете
 • Основни познания в съответните ИТ области – интернет на нещата, компютърни мрежи, уеб портали/сайтове, вградени системи
 • Виртуализация – Hypervisors (напр. Virtual Box, XEN, Qemu, продукти на Vmware ..) и контейнерна технология (напр. Docker, Kubernetes, Vert.x)
 • Използване на инструменти за управление на проекти и сътрудничество (напр. Jira, Taiga, Git Issues, OpenText Quality Center, OpenProject, Asana, Slack …)
 • Системи за създаване на версии на кода: Git, SVN
 • Операционни системи от типа Linux и Unix
03
Разгръщане

DevOps асистент

За да подкрепим другите области на експертиза в нашия екип, търсим DevOps инженери, които могат да създават и поддържат автоматизирани процеси на разработка, интеграция и тестване за ефективно внедряване на разработения софтуер и системи. Инженерите по DevOps трябва да имат задълбочено разбиране на принципите на процеса DevOps (контрол на версиите за всички производствени артефакти, непрекъснато интегриране и внедряване, автоматизирано тестване за приемане, партньорска проверка на производствените промени, култура на високо доверие и проактивно наблюдение на производствената среда). Освен това очакваме знания в следните области:

 • Платформи за непрекъснато интегриране и доставка (напр. Jenkins)
 • Основни познания в съответните ИТ области – интернет на нещата, компютърни мрежи, уеб портали/сайтове, вградени системи
 • Виртуализация – Hypervisors (напр. Virtual Box, XEN, Qemu, продукти на Vmware ..) и контейнерна технология (напр. Docker, Kubernetes, Vert.x)
 • Използване на инструменти за управление на проекти и сътрудничество (напр. Jira, Taiga, Git Issues, OpenText Quality Center, OpenProject, Asana, Slack …)
 • Системи за създаване на версии на кода: Git, SVN
 • Операционни системи от типа Linux и Unix
 • Опит с език за писане на скриптове (напр. Python, Perl, bash …)
04
Поддръжка

ИТ администратор

За управлението и техническия контрол на съответните ИТ инфраструктури търсим ИТ администратори с познания в следните области:

 • Компютърни мрежи и услуги
 • Процеси и системи за управление на мрежата
 • IP мрежи и протоколи
 • Маршрутизиране и препращане
 • DNS и DNSSEC
 • Принципи на ИТ-сигурността
 • Криптографски сертификати и тяхното създаване и управление
 • Схеми за IP адресиране
 • IPv4 и IPv6
 • Протоколи за резервиране (напр. VRRP)
 • Уеб сървър и управление на бази данни
 • Качество на услугата

Изпратете автобиографията си по електронна поща и ние ще ви предложим страхотно предложение за вашето по-добро бъдеще.
Контакти: apply@manik-it.eu

Scroll to Top

Manik-IT.eu съхранява Cookies (Бисквитки) на Вашия компютър с цел да подобрим функционалността на нашия сайт. Също така използваме Google Analytics за статистически цели. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close